Wat houdt WMO voor jou in

Er is een kans dat je ooit met de WMO in aanraking komt. Deze wet zorgt ervoor dat jij langer kan meedragen aan de samenleving. Maar wat doet deze wet precies? En wanneer kom je er voor in aanraking? In deze blog een uitleg over de regelgeving van de WMO en wat een WMO consulent doet.

Wat is WMO?

Het WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat jij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Op deze manier zorgen ze ervoor dat jij zo lang mogelijk mee kan doen aan de maatschappij.

Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 (WMO 2015) is de vernieuwde versie van deze wet. (Er is in de vernieuwde wet een uitbereiding gekomen van het takenpakket.) In de vernieuwde wet staat dat de gemeenten en verzekeraars ook verantwoordelijkheden krijgen over de mensen die ondersteuning nodig hebben. We spreken hier over mensen met psychische klachten, gehandicapte mensen en de ouderen.

Mensen die deze ondersteuning nodig hebben krijgen bijvoorbeeld persoonlijke zorg aan huis. Om er in aanmerking te kunnen komen is het heel hard nodig en zou je het zelf niet kunnen betalen. Per gemeente worden daar standaarden worden opgesteld.

WMO consulent

Een WMO consulent word ook wel een indicatiesteller genoemd. Deze mensen houden zich bezig met het afhandelen en aanvragen op het gebied van de WMO voorzieningen op aanvraag van de gemeente. Concrete werkzaamheden van een WMO consulent:

  • Het verwerken van de aanvragen en meldingen die het WMO krijgt.
  • Als volgt verricht de WMO consulent het onderzoek. Hier word onderzocht of de persoon recht heeft op deze wet.
  • Als de aanvraag door het onderzoek is gekomen, mag de cliënt op bezoek komen. Tijdens dat intake gesprek word er verheldering gevraagd. Deze intake gesprekken kunnen bij de cliënt thuis worden gehouden. Maar deze gesprekken zijn ook telefonisch mogelijk.
  • Als volgt word er in kaart gebracht van de zelfredzaamheid. Ook word de hulp van de sociale kring bekeken.
  • Als de hulp nodig blijkt te zijn zoekt de WMO consulent contact op met externe partijen. De WMO consulent gaat in overleg met bijvoorbeeld de zorgaanbieders om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
  • Als één van de laatste taken die de WMO consulent doet is het beoordelen wat de plannen worden van de persoon in het kader van pgb-begeleiding. (Persoonlijk Gebonden Budget)
  • Als laatst beoordeeld hij offertes en stelt rapportages op en her indicaties.

Een WMO consulent is werkzaam bij de gemeente. Ze werken met een wijkteam waarbij ze in contact zijn en samenwerken met zorg professionals.

Bij de functie WMO consulent wordt er ervaring gevraagd in een vergelijkbare rol, zoals bij een overheidsorganisatie en een zorgorganisatie. Daarnaast is een HBO of een MBO opleiding vereist.

Leave a Reply

Your email address will not be published.